Obavještenje- linije 13p i 12p

Obavještenje- Jedinstvene mjesečne karte
23/01/2020
Obavještenje- linije 12p i 13p
03/03/2020

Poštovani,

zbog asfaltiranja Ulice Kralja A. I Karađorđevića u naselju Petrićevac, obavještavamo Vas da će od četvrtka 13.02.2020. godine do završetka radova (oko 15 dana) linija 13p ponovo saobraćati Lijevčanskom ulicom. Polasci sa Obilićeva i Petrićevca (Rakovac zadruga) koji su saobraćali na 15 minuta i na 45 minuta od punog sata će saobraćati skraćeno do i od ukrštanja Lijevčanske i Majevičke ulice (Paprikovac – Vidik), dok na ostalim polascima koji saobraćaju na pun sat i na 30 minuta od punog sata neće biti skraćivanja trase.

U navedenom periodu linija 12p neće saobraćati.

 

Molimo putnike za strpljenje i razumijevanje.

Comments are closed.